Żądania organizacji reprezentujących mniejszości seksualne nie znajdują jak na razie poklasku wśród Polaków. Według najnowszego sondażu, sprzeciwiają się oni realizacji wszystkich trzech podstawowych postulatów ruchów LGBT, a największą niechęć budzi możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Według badania przeprowadzonego przez Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, blisko 46 proc. respondentów nie zgadza się na możliwość oficjalnej rejestracji związków partnerski osób tej samej płci. Niepokojący wydaje się być jednak fakt, że aż dla 44 proc. Polaków akurat ten postulat wysuwany przez dewiantów jest możliwy do zaakceptowania. Zdania na ten temat nie ma z kolei 10 proc.

Tylko 32 proc. badanych popiera natomiast legalizację „małżeństw” homoseksualnych, co jest nie do zaakceptowania dla 56 proc. Polaków, zaś 12 proc. nie ma na ten temat wyrobionego zdania. Jeszcze większą niechęć budzi możliwość adopcji dzieci przez zboczeńców – sprzeciwia się temu 76 proc. społeczeństwa, akceptuje jedynie 12 proc., natomiast tyle samo nie wyraziło żadnej opinii w tej kwestii.

Największą niechęć wobec powyższych postulatów przejawiają osoby deklarujące chęć głosowania na listy wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy pod tym względem są nawet radykalniejsi od elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.  Na przeciwnym biegunie znajdują się wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Lewicy, przy czym także wśród nich nie ma zgody na adopcję dzieci przez homoseksualistów.

Na podstawie: dziennik.pl, rp.pl.