Po raz drugi od blisko dwudziestu lat polski kapitał posiada większość udziałów w sektorze bankowym, co jest między innymi efektem rozpoczętej przed trzema laty polityki repolonizacji banków. Warto zauważyć, że jeszcze jedenaście lat temu pod kontrolą polskich udziałowców znajdowała się nieco ponad jedna czwarta instytucji tego typu.

Portal Forsal.pl powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego podał, że już drugi rok z rzędu polski kapitał kontrolował większość krajowego sektora bankowego. Dwa lata temu odsetek ten był jednak nieco większy, bo wynosił 55 proc., podczas gdy w roku ubiegłym było to nieco ponad 54 proc. W 2016 r. odsetek ten wynosił jednak 43 proc.

W repolonizacji sektora bankowego pomogło przede wszystkim przejęcie banku Pekao S.A. w 2017 r., należącego wcześniej do włoskiego banku Unicredito. Przedtem ponad połowę wartości tej gałęzi świata finansów Polacy kontrolowali w 1999 r., kiedy odsetek ten wynosił 53 proc. Po sprzedaży kilku czołowych banków w 2008 r. udział polskiego kapitału oscylował wokół symbolicznych 28 proc.

Warto zauważyć, że od 1999 r. znacznie wzrosła wartość aktywów działających w Polsce banków, stąd uwzględniając inflację był to wzrost o blisko 240 proc. Aktywa banków kontrolowanych przez krajowy kapitał wzrosły w latach 1999-2018 z około 170 mld zł do blisko 1010 mld zł na koniec ubiegłego roku.

Na podstawie: forsal.pl.