Redaktorzy Wikipedii uznali, że czołowa organizacja żydowska Ligi Przeciwko Zniesławieniu nie jest wiarygodnym źródłem w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Poza tym kontrowersje wśród osób pracujących przy najbardziej znanej internetowej encyklopedii wzbudza definicja „antysemityzmu”, ponieważ Liga określa tym terminem każda krytykę państwa Izrael.

Wśród redaktorów Wikipedii przeprowadzono debatę na temat stosunku do informacji podawanych przez Ligę Przeciwko Zniesławieniu (ADL). Większość osób biorących w niej udział opowiedziało się za zakazem lub częściowym zakazem cytowania żydowskiej organizacji, która jest niewiarygodna w swoim stosunku do wojny w Strefie Gazy.

Ponadto ADL w przypadku podjęcia przez Wikipedię oficjalnej decyzji, może przestać być cytowana w hasłach dotyczących „antysemityzmu”. Zarzucono jej bowiem tendencję do „etykietowania uzasadnionej krytyki Izraela jako antysemityzmu”, dlatego nie trzyma się już ona „przekonującej intelektualnie” definicji tego terminu.

Nieliczni obrońcy jednej z najdłużej działających organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych twierdzą, że podawane przez nią informacje i statystyki są cytowane przez wiele serwisów informacyjnych, które uznawane są przez Wikipedię za wiarygodne.

W swoim oświadczeniu Liga zarzuciła internetowej encyklopedii poddanie się „kampanii na rzecz delegitymizacji ADL” i „nietrzymanie się faktów”. Zapowiedziała ponadto dalszą walkę z niepodobającymi się jej poglądami.

Na podstawie: cnn.com, haaretz.com.