Jak wynika ze wspólnego raportu OECD i KE, na jednego mieszkańca naszego kraju przypada najmniej lekarzy spośród państw Unii Europejskiej. Dodatkowo należymy do niechlubnego grona dwóch krajów, spośród których w ostatnich 10 latach ubyło lekarzy.

Oprócz naszego państwa jedynie w Estonii odnotowano spadek o 0,1. W roku 2010 na 1000 mieszkańców Polski przypadało zaledwie 2,2 lekarza. W rankingu europejskim wyprzedzamy jedynie Turcje (która zaliczona została w tym zestawieniu jako państwo europejskie) i Czarnogórę.

W pierwszym przypadku na 1000 mieszkańców przypada 1,7 lekarza, zaś w drugim 2,1.

Raport ujawnił, iż w 2010 roku najwyższą liczbę lekarzy na 1000 obywateli posiadała Grecja (6,1), dalej była Austria (4,8) a na trzecim miejscu Norwegia (4,1). Średnia dla państw Wspólnoty Europejskiej wynosiła 3,4.

na podstawie: Nowy Obywatel