Już jutro w „najbogatszym państwie Trzeciego Świata” odbędą się wybory w połowie kadencji. Dla milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie mają one jednak żadnego większego znaczenia. Ich sytuacja w ogóle się bowiem nie zmieni, bo neoliberalny amerykański system dawno podzielił społeczeństwo na bogatą mniejszość i biedującą jedynie ze swojej winy większość.

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 roku spowodowało prawdziwy wysyp publikacji, które miały pozwolić zrozumieć popularność lidera amerykańskiej prawicy. Część z nich ukazała się także na polskim rynku, a większość wcale nie dotyczyła samego fenomenu „trumpizmu”, ale nieciekawej sytuacji milionów Amerykanów.

„Biedni w bogatym kraju. Przebudzenie z amerykańskiego snu” to kolejny reportaż poświęcony ludziom ledwo (lub w ogóle) wiążących koniec z końcem w najbogatszym państwie świata. Autorzy na podstawie historii rodzin i jednostek z całego kraju pokazują system, w którym od kilku dziesięcioleci erozji podlegają klasy średnia i robotnicza, zaś jedynymi beneficjentami rozwoju gospodarczego są najbogatsi.

W Polsce często utarło się, że do amerykańskiej biedoty należą przede wszystkim żyjący z zasiłków przedstawiciele mniejszości rasowych i etnicznych. Nie jest to jednak prawda. W rzeczywistości neoliberalna polityka ekonomiczna uderzyła głównie w białą ludność, której trudno znaleźć pracę, a dodatkowo jej zarobki stoją w miejscu i nie może ona liczyć nawet na podstawowe usługi publiczne.

To prowadzi oczywiście do różnorodnych patologii społecznych. Nie tylko utrudniają one wyjście na prostą dorosłych Amerykanów, ale rzutują także na sytuację ich dzieci i rodzin. Tworzy się więc błędne koło, w którym kolejne pokolenia popadają w coraz większy marazm i różnego rodzaju kłopoty.

Bez zmiany dotychczasowej polityki Stany Zjednoczone będą dalej wrzały. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób w zabetonowanym systemie politycznym można cokolwiek zmienić? Na te pytanie niniejsza publikacja nie daje odpowiedzi, ale jest kolejnym ważnym  elementem odbrązawiania mitu o „American Dream”.

Zobacz również: