W przyszłym roku Portugalia ma przeprowadzić próbny test skrócenia tygodnia pracy do czterech dni. Zostanie on jednak wypróbowany w formie innej niż pierwotnie zakładano, a więc z możliwością wydłużenia dnia pracy. Dodatkowo pracownicy niezainteresowani zmianami nie będą musieli uczestniczyć w projekcie przygotowanym przez portugalski rząd.

Eksperyment związany z przejściem z pięcio- na czterodniowy tydzień pracy rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku. Pilotażowym programem będą objęte przede wszystkim niektóre jednostki administracji publicznej, natomiast nie będą musieli uczestniczyć w nim pracownicy niezainteresowani nową organizacją czasu pracy.

Nie wszystkie elementy eksperymentu zostały jednak uzgodnione ze związkami zawodowymi. Kontrowersje wzbudza zwłaszcza możliwość wydłużenia dnia pracy. Zdaniem związkowców nowa organizacja czasu pracy nie powinna wiązać się właśnie z tego typu zmianami, a także z obniżką wynagrodzenia.

Minister pracy Ana Mendes Godinho uważa, że zawsze będzie gwarantowała pracownikom zmniejszenie miesięcznego czy tygodniowego czasu pracy, tym niemniej plan dnia musi być dostosowany do specyfiki każdej firmy czy organizacji.

Skrócenie tygodnia pracy nie podoba się związkom przedsiębiorców. Uważają oni, że zmiany będą wprowadzane bez wsparcia ze strony państwa, które ich zdaniem powinno rekompensować spodziewane skutki spadku produktywności firm.

Poza administracją publiczną najbardziej zainteresowane udziałem w pilotażowym programie mają być firmy z sektora usług. Są one bowiem gotowe na wprowadzenie zmian mających na celu lepsze zagospodarowanie osobistego czasu przez pracowników.

Na podstawie: publico.pt.

Zobacz również: