Jak deklaruje przewodniczący Solidarności, Piotr Duda, jego związek podejmie wszelkie działania w celu podwyższenia płacy minimalnej do 50% aktualnej średniej krajowej. Ma to kluczowe znaczenie w zakresie eliminacji ubóstwa i w pobudzeniu popytu.

15 lutego w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, którego istotą jest podwyższenie płacy minimalnej do 50% obecnej średniej krajowej. Poparcie pod wnioskiem udzieliło 350 tys. Polaków, którzy złożyli pod nim swój podpis. Projekt trafił do komisji sejmowych.

Z danych GUS wynika, iż odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od egzystencji wyniósł aż 12% (dane na rok 2010). Za podniesiniem płacy minimalnej optują nie tylko związki zawodowe, ale takze sejmowe komisje ds. polityki społecznej i pracy.

na podstawie: PAP, solidarnosc.org.pl