gmoW środę państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej pozytywnie rozpatrzyły kompromis z europarlamentem, który zagwarantuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie. Nowe przepisy ułatwią władzom krajowym wprowadzanie zakazu bądź ograniczanie upraw roślin genetycznie modyfikowanych na swym terytorium.

Nowe unijne przepisy dają władzom państw większą elastyczność w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Już w trakcie procesu autoryzacji danego gatunku GMO na szczeblu UE kraj będzie mógł wystąpić o ograniczenie zasięgu geograficznego wniosku o dopuszczenie do uprawy, tak aby nie obejmował on jego terytorium.

Gatunki upraw GMO dopuszczone do uprawy w UE na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, będą mogły zostać zakazane  z powodów środowiskowych, ze względu na cele polityki rolnej czy też z powodów dotyczących planowania urbanistycznego, użytkowania terenu czy ze względów społeczno-ekonomicznych.

Prace nad tymi przepisami trwały od 2010 r., kiedy Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę. Jednak propozycja utknęła w Radzie UE, ponieważ utworzyła się wówczas mniejszość blokująca tę propozycję. Do sprawy wrócono po kontrowersjach, które wywołał wniosek KE do państw Unii o zezwolenie na uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy 1507. Dwanaście krajów, w tym Polska, apelowało, by nie autoryzować tej uprawy. Rada UE nie zablokowała jednak autoryzacji.

Badania wielu niezależnych od siebie naukowców jasno wskazują, że żywność modyfikowana genetycznie przyczynia się do rozwoju nowotworów. Przeciwko uprawom GMO oprócz środowisk proekologicznych głośno protestują również rolnicy – ich uprawy są bowiem zagrożone poprzez przedostanie się nasion z upraw żywności modyfikowanej.

na podstawie: PAP