nierownosci-spoleczneOr­ga­ni­za­cja Współ­pra­cy Go­spo­dar­czej i Roz­wo­ju (OECD) opublikowała raport, z którego wynika, że przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi w krajach członkowskich jest największa od 30 lat.

OECD skupia w swoich szeregach 34 kraje, z raportu wynika, że 10 % ich najbogatszych obywateli pozyskuje dochody 9,5-raza większe niż 10 % najbiedniejszych obywateli. Daje to ogromną przepaść pomiędzy warstwami społecznymi w krajach członkowskich. Dla porównania, w latach 80-tych najbardziej zamożni zarabiali maksymalnie 7 razy więcej niż najubożsi.

Rozwarstwienie społeczne nie wygląda tak samo we wszystkich krajach. W ciągu ostatnich 30 lat pogłębiło się ono najmocniej w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Izraelu, Nowej Zelandii, Szwecji i Niemczech. Lekki wzrost rozwarstwienia zanotowały Francja, Belgia i Holandia. Jedynie Turcji i Grecji udało się zmniejszyć przepaść w zarobkach obywateli.

Raport zawiera również ciekawe dane naświetlające wpływ rozwarstwienia zarobkowego na sytuację gospodarczą kraju. Wynika z niego, że duże nierówności społeczne wpływają negatywnie na wzrost PKB danego kraju, natomiast kraje, które zmniejszają swoje nierówności odnotowują coraz szybszy rozwój gospodarczy w odróżnieniu od państw, w których nierówności się pogłębiają.

na podstawie: PAP