Szwedzcy Demokraci cieszą się coraz większą popularnością wśród szwedzkiego społeczeństwa, ponieważ sprzeciwiają się dalszemu napływowi imigrantów oraz tworzeniu przez nich społeczeństwa równoległego. Jednocześnie jednak partia w innych obszarach już od dawna dostosowuje się do „wartości” charakterystycznych dla lewicy, stąd po wyborach może między innymi zmienić swój stosunek wobec adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Takiej możliwości nie wyklucza przewodniczący SD Jimmie Åkesson, który od 2005 roku sukcesywnie zmienia charakter partii z radykalnie nacjonalistycznej na umiarkowanie prawicową, przy czym od szwedzkiej centroprawicy różni ich dużo bardziej krytyczne stanowisko wobec imigrantów. Ugrupowanie po wrześniowych wyborach, w których ma szanse na zwycięstwo, chce poddać zmianom swój program po raz kolejny i tym samym w jeszcze bardziej zdecydowany sposób dostosować się do wymogów politycznej poprawności.

Obecnie SD w swoim programie sprzeciwia się więc adopcji dzieci przez pary homoseksualne, lecz zdaniem Åkessona możliwa jest rewizja tego stanowiska. Według niego jak dotąd ugrupowanie nie było czołową szwedzką siłą polityczną, natomiast obecnie ten stan rzeczy zaczyna się zmienić, dlatego on sam w ostatnim czasie „zmienił swoje wartości”.

W marcu Åkesson po raz pierwszy udzielił wywiadu czasopismu dla homoseksualistów, w którym podkreślił, że według sondaży SD cieszy się sporym poparciem wśród środowisk spod znaku tęczowej flagi. To przede wszystkim efekt wrogiego stosunku do mniejszości seksualnych ze strony wyznawców islamu, którzy stanowią coraz większą część mieszkańców Królestwa Szwecji.

Na podstawie: friatider.se.