Średnie godzinowe koszty pracy w Polsce w ubiegłym roku były jedynymi z najniższych w Unii Europejskiej, stąd poza sektorami administracji państwowej i rolnictwa wynoszą one 10,1 euro przy unijnej średniej 27,4 euro. Co prawda w ciągu ostatniej dekady wzrosły one o jedną trzecią, lecz nadal jesteśmy jednymi z najtańszych europejskich pracowników.

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat podsumował przeciętne godzinowe koszty pracy w całej Unii Europejskiej. Wynika z nich, że średnia dla całej UE wynosi obecnie 27,4 euro, zaś w ciągu ostatniej dekady zwiększyła się ona o blisko jedną czwartą. Jednocześnie jeden pracownik spoza administracji państwowej oraz rolnictwa kosztuje więcej od unijnej średniej w trzynastu państwach.

Polska dalej wlecze się pod tym względem w szarym ogonie Europy. Co prawda w ciągu ostatniej dekady godzinowe koszty pracy zwiększyły się w naszym kraju o blisko jedną trzecią, lecz nadal wynoszą one 10,1 euro. Tańszych pracowników dostarczają tym samym jedynie Bułgaria, Rumunia, Litwa, Węgry oraz Łotwa. Drożsi dla pracodawców są za to m.in. Słoweńcy (18,1 euro), Czesi (12,6 euro) czy Słowacy (11,6 euro).

Na podstawie: obserwatorfinansowy.pl.