Sondaż firmy badawczej ARC Rynek i Opinia wskazuje na niewielkie oddziaływanie osławionego „rynku pracownika” na wynagrodzenia Polaków. Zaledwie 14 procent z nich w ciągu ostatniego kwartału rzeczywiście otrzymało podwyżkę. Nie mogli oni liczyć na wyższe pensje, chociaż blisko jedna trzecia próbuje je uzyskać.

Polska Agencja Prasowa wskazuje na wyniki badań dotyczące wzrostu cen. Blisko 95 proc. badanych twierdzi, że będą one dalej rosnąć, a dla 69 proc. będzie to wzrost dynamiczny. Z tego powodu co trzeci z respondentów miał zadeklarować poszukiwanie nowego źródła dochodu. Na ogół chodziło o szukanie dodatkowego zajęcia czy lepiej płatnej pracy.

Zaledwie 5 proc. badanych odpowiedziało, że próbowało wynegocjować u przedsiębiorcy podwyżkę wynagrodzenia. Jedynie 14 proc. respondentów rzeczywiście mogło jednak liczyć na wyższą pensję. Wspomniane badanie wskazuje, iż na zwiększenie swojej płacy mogą liczyć głównie osoby w wieku 18-24 oraz 35-44 lat. Ponadto dwukrotnie częściej otrzymują ją mężczyźni.

Jak więc Polacy radzą sobie z podwyżkami cen? Według ARC Rynek i Opinia czynią to na ogół poprzez ograniczenie swoich wydatków. W tym celu wybierają tańsze produkty lub usługi, a przede wszystkim przeznaczają mniej pieniędzy na kulturę, rozrywkę, gastronomię, turystykę czy słodycze.

Na podstawie: biznes.interia.pl.