Już blisko 5 procent dzieci urodzonych w ubiegłym roku w naszym kraju nie było Polakami. Pod tym względem w przeciągu zaledwie pięciu lat odnotowano blisko pięciokrotny wzrost. Tak zwani eksperci wypowiadający się dla portalu PulsHR.pl uważają, że trend ten będzie się jedynie nasilał, dlatego już niedługo co dziesiąte dziecko urodzone na terytorium polski będzie obcokrajowcem.

Główny Urząd Statystyczny podał niedawno, że w 2022 roku za prawie 5 proc. wszystkich urodzeń dzieci w Polsce odpowiadały osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa. Tymczasem w 2017 roku odsetek ten wynosił zaledwie 1 proc., natomiast w „pandemicznym” roku 2020 przekroczył on pierwszy raz próg 2 proc.

Za blisko 85 proc. urodzeń dzieci obcokrajowców odpowiadają obywatelki Ukrainy. Warto podkreślić, że jeszcze w 2014 roku odsetek ten wynosił 22 proc., a właśnie wówczas zaczynała się masowa imigracja (nie tylko) Ukraińców do naszego kraju.

Trend ten ma tylko rosnąć, co prognozują w rozmowie z portalem PulsHR.pl tak zwani eksperci. Według Krzysztofa Inglota z ściągającej imigrantów agencji zatrudnienia Personnel Service.”w przeciągu najbliższych 5 lat, a może szybciej”dojdziemy do poziomu 10 proc. urodzeń dzieci obcokrajowców w Polsce w ogóle rodzących się dzieci”.

Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują z kolei na liczbę obcokrajowców znajdujących się na polskim rynku pracy. W grudniu 2022 roku ubezpieczonych było 1 mln 63 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o blisko 191,7 tys. w stosunku do danych z początku roku.

Na podstawie: pulshr.pl.

Zobacz również: