Dzięki Wieloletniemu Planowi Finansowemu Państwa poznaliśmy budżetowe wydatki na poszczególne cele. Okazuje się, że w ubiegłym roku równowartość blisko 18 procent PKB została przekazana na transfery socjalne. W tym samym czasie na inwestycje i projekty rozwojowe wydano kilkukrotnie mniej pieniędzy.

Wspomniany plan został przygotowany na lata 2022-2025. W jego ramach przedstawiono jednak dane za ubiegły rok, a wynika z nich, że transfery socjalne kosztowały budżet państwa blisko 470 mld zł, czyli 18 proc. całego ubiegłorocznego PKB naszego kraju. Większość z tych pieniędzy przeznaczono na świadczenia pieniężne.

Najwięcej, bo 10 proc. PKB, pochłonęła wypłata emerytur i rent. Poza tym na wydatki socjalne złożyły się między innymi program 500 plus, 13. i 14. emerytura, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, renta socjalna czy zasiłek pogrzebowy.

Dużo mniej wydano natomiast na projekty rozwojowe w postaci inwestycji publicznych. Ogółem wydatki na ten cel były w ubiegłym roku trzykrotnie niższe niż na politykę społeczną. Na edukację i służbę zdrowia wydano z kolei po mniej niż 5,5 proc. PKB.

Część z wydatków mogła zostać zrealizowana dzięki zaciąganiu zobowiązań przez państwo i emitowaniu przez niego obligacji. Już w przyszłym roku same odsetki od polskiego długu mają pochłonąć blisko 70 mld zł, co jest spowodowane między innymi wysoką inflacją.

Na podstawie: businessinsider.com.pl

Zobacz również: