Wrocław jest bardzo aktywnym miastem jeśli idzie o działalność narodową. Działacze nacjonalistyczni tym razem zorganizowali pikietę w przeddzień 78. rocznicy założenia Obozu Narodowo-Radykalnego. Wydarzenie rozpoczęło się nieco po godzinie 20-tej na rynku głównym. Zebrało się tam około 80-ciu osób, głownie działaczy i sympatyków NOP ale pojawili się również ludzie związani z portalem internetowym FuckPC.com oraz trochę niezależnych osób.

Wiec rozpoczął się od rozciągnięcia długiego, białego transparentu z napisem „78 LAT NACJONALIZMU” i biało-czerwonych transparentów NOP. Uczestnicy ustawili się za nim i po bokach, formując dość długi półokrąg. Organizatorzy wiecu odczytali dwa przemówienia okolicznościowe. Pierwsze pokrótce przypomniało historię ONR, wskazując, że NOP uważa się za kontynuatora przedwojennych idei narodowo-radykalnych.

Ponad 30 lat temu, w listopadzie 1981 r. w twardej opozycji do komunizmu, powstało Narodowe Odrodzenie Polski, podejmując ideową spuściznę Obozu Narodowo-Radykalnego. Dodajmy – w tych ciężkich czasach czerwonej okupacji nie było innych formacji narodowych, było tylko NOP przypomnieli organizatorzy. Drugie przemówienie składało się w większości z fragmentów deklaracji ideowej przedwojennego ONR.

Po wysłuchaniu przemówień uczestnicy odpalili, symboliczne, zielone race oraz wzniesiono kilka okrzyków po czym wiec został rozwiązany. Całość trwała nie więcej niż 20 minut i wyszła całkiem dobrze. Jedynym mankamentem była lokalizacja w pobliżu fontanny, co utrudniało zrozumienie przemówień.

tekst i zdjęcia: Mojmir