Pod koniec ubiegłego miesiąca działacze trzeciopozycyjnej organizacji Forza Nuova zorganizowali w Rzymie piknik dla dzieci i rodziców, którego celem było zapoznanie ich z formami przeciwdziałania pedofilii.
Na terenie Parku Pokoju oprócz przemów i akcji informacyjnej przygotowano również liczne gry i zabawy, którym mogły oddać się dzieci; rozstawiono nadmuchiwany zamek, przeciągano linę czy rozbawiano najmłodszych występami  zaproszonych klaunów. Całość spotkania została zaplanowana tak, by podczas zabaw dzieci rodzice mieli czas na spokojne przemyślenie poruszanych przez FN kwestii. W trakcie pikniku reprezentanci Forza Nuova (w tym przewodniczący Roberto Fiore) przeprowadzili wiele rozmów z przybyłymii rodzicami, zapoznając ich z najważniejszymi punktami, których trzeba przestrzegać aby urchonić swoje dzieci przed kontaktem z pedofilami. Wszystkich przybyłych zapoznano również z niedawno powołanym Stowarzyszeniem im. Drąsiusa Kedysa (l’Associazione Drasius Kedys), które zamierza walczyć z pedofilią wszystkimi dostępnymi środkami. Przypomniano również życiorys Kedysa i dramatyczny los, z jakim przyszło mu się spotkać – piknik został zadedykowany jego pamięci.
W wydarzeniu wzięła udział ponad setka dzieci, wśród nich wychowankowie jednego z rzymskich domów dziecka. Na koniec spotkania wszystkich zgromadzonych zaproszono  na dziesiątą edycję Evita Peron – obozu letniego dla dzieci, który odbędzie się w te wakacje.