jobbik, ruch na rzecz lepszych węgierZasiadająca w węgierskim parlamencie partia Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik Magyarországért Mozgalom, Jobbik) złożyła wniosek o pilne omówienie na specjalnie powołanej sejmowej debacie działań mających na celu powstrzymanie drastycznego spadku populacji na Węgrzech.

Debatę parlamentarną można zainicjować, gdy opowie się za nią 1/5 prawodawców, czyli 78 posłów. Za zwołaniem debaty w tym celu opowiedziało się 80-ciu posłów, w tym 42 z Jobbiku. Pomysł jej zorganizowania poparła rządząca centro-prawicowa partia Fidesz, z przewodniczącym Jánosem Lázár’em na czele.

Działacze Jobbiku opierają swój apel o dane statystyczne z węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego (KSH), wedle których w 2010 roku populacja na Węgrzech spadła poniżej dziesięciu milionów, czego następstwem mogą być odczuwalne problemy ekonomiczne w całym kraju. Jobbik zwracając się do pozostałych zasiadających w parlamencie partii domaga się szybkich i skutecznych kroków w celu rozwiązania tego problemu.

Poważniejsze problemy ze spadkiem liczby ludności pojawiły się już pod koniec roku 2009. Wtedy to liczba rdzennej ludności zmniejszyła się o ponad 40 tysięcy – na jej miejsce pojawiło się z kolei ponad dwadzieścia tysięcy przyjętych do kraju imigrantów.