cenzura3Węgierskie ministerstwo spraw wewnętrznych postanowiło zakazać konferencji, którą w Budapeszcie chciał zorganizować amerykański National Policy Institute. Centroprawicowy minister uznał bowiem, że wydarzenie będzie miało „rasistowski” charakter.

Etnonacjonalistyczny think tank National Policy Institute planował zorganizowanie konferencji w Budapeszcie w dniach 3-5 października. Europejski Kongres Tożsamościowy miał zgromadzić tradycjonalistów i tożsamościowców z całego świata, aby mogli oni omówić zagadnienia kultury, polityki, społeczeństwa i przyszłości Europy. W konferencji mieli wziąć udział m.in. szefowie NPI, ideolog euroazjatyzmu Aleksander Dugin, chorwacki nacjonalista dr Tomislav Sunić, poseł Jobbiku Marton Gyongyosi czy jeden z liderów francuskiego Bloc Identitaire, Philippe Vardon.

Węgierski minister Sandor Pinter poinformował, że konferencja została odwołana z powodu jej „rasistowskiego” charakteru i głoszenia poglądów sprzecznych z zapisami krajowej konstytucji. Szef MSW poinstruował w tej sprawie szefa węgierskiej policji, który ma dopilnować, aby goście konferencji nie pojawili się na Węgrzech.

na podstawie: politics.hu, mno.hu