English Defence League British National PartyW Wielkiej Brytanii opublikowano zaskakujące wyniki badań opinii społecznej: 48% badanych wyraziłoby poparcie dla grup opowiadających się za radykalnym rozwiązaniem problemu kolorowej imigracji oraz islamskiego ekstremizmu, gdyby tego typu grupy porzuciły przemoc oraz agresywny image. Oprócz tego ankietowani zakazaliby również budowy meczetów, a także zarządzili wywieszenie flagi św. Jerzego lub Union Jack’a na wszystkich budynkach publicznych. W ostatnim czasie dał się zauważyć istotny wzrost poparcia społecznego dla takich ugrupowań jak British National Party, czy English Defence League. Poparcie dla nich może być nawet większe niż poparcie dla analogicznych ugrupowań w Holandii, Austrii czy Francji. Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie pt. Fear and Hope – the New Politics of Identity. Aktywiści tzw. „antyrasistowskich” grup w Wielkiej Brytanii alarmują, że wyniki badań jasno wskazują, iż „rządzący stracili kontakt z wyborcami jeśli chodzi o sprawy rasowe”. Nihil novi…

W odpowiedzi na ten i podobne sygnały ze społeczeństwa, lewicowi politycy zapowiadają inicjatywę A plague on both their houses, projekt dotyczący tzw. ekstremizmu zarówno pośród białej, jak i muzułmańskiej społeczności. Lewicowy laburzysta Jon Cruddas twierdzi, że wyniki badań wskazują na „realne zagrożenie nową siłą opartą o asertywny angielski nacjonalizm”. 39% z badanych wolało się określić Anglikami niż Brytyjczykami. Tylko 5% określiło się Europejczykami.

Opublikowanie wyników wspomnianych badań zbiegło się w czasie z ujawnieniem innych szokujących danych – przez 12 miesięcy od września 2009 do sierpnia 2010 do Wielkiej Brytanii zostało wpuszczonych aż 238,950 imigrantów i jest to rekordowa liczba. Aż 60% badanych uważa, że imigracja zaszkodziła Wielkiej Brytanii, co trzeci chce absolutnego powstrzymania imigracji na dobre lub chociaż do momentu poprawy gospodarki, a ponad połowa zgadza się z twierdzeniem „muzułmanie prowokują problemy w Wielkiej Brytanii”. O wadze wyników badań niech świadczy fakt, iż bardzo wysoki odsetek społeczeństwa to obecnie kolorowi imigranci, a wyniki badań niemal w 100% wyrażają wolę i punkt widzenia białego obywatela UK. Płynie stąd prosty wniosek, jak duża część białego, rdzennego społeczeństwa jest przeciwna imigracji, idei multi-kulti, czy muzułmańskiej bezkarności.

 

fot. / na podstawie: dailymail.co.uk