Rządzący przyjęli czwartą część „Tarczy antykryzysowej”, czyli programu mającego zahamować negatywne skutki gospodarcze koronawirusa. Nowe przepisy przewidują przede wszystkim ochronę polskich firm przed wrogim przejęciem przez zagraniczne podmioty. Ponadto przewidują one trzymiesięczne wakacje kredytowe oraz możliwość przymusowego wysłania pracowników na urlop.

Nie tylko media, ale także Komisja Europejska od kilku tygodni alarmują, że Europa jest narażona z powodu koronawirusa na wrogie przejęcia strategicznych przedsiębiorstw. Zostały one osłabione na skutek kryzysu, zwłaszcza jeśli chodzi o ich wartość giełdową. Z tego powodu czwarta wersja „Tarczy antykryzysowej” ma na celu ochronę polskich firm przed ich wykupem przez kapitał spoza Unii Europejskiej.

Transakcje tego typu będzie mógł zablokować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w drodze decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał czy dana transakcja godzi w bezpieczeństwo albo zdrowie publiczne. To same przedsiębiorstwa będą musiały zgłaszać podobne przypadki, a za niedopełnienie tego obowiązku będzie groziła kara w wysokości do 10 mln złotych. Na mocy prawa będą chronione głównie spółki posiadające infrastrukturę krytyczną oraz działające w szeroko pojętej branży informatycznej.

Innym ważnym zapisem „Tarczy antykryzysowej 4.0” jest wprowadzenie wakacji kredytowych, które nie będą objęte odsetkami czy innymi kosztami związanymi z zawieszeniem spłaty kredytu. Będą one przysługiwały zwłaszcza osobom mającym kredyty hipoteczne walutowe oraz konsumenckie. W tym ostatnim przypadku objęte wakacjami kredytowymi zostaną osoby, które utraciły pracę po 13 marca bieżącego roku. Kredytobiorca będzie mógł jednak zawiesić jedynie jedną z zaciągniętych pożyczek.

Ostatecznie w kolejnej wersji rządowych projektów nie znalazły się najbardziej kontrowersyjne przepisy, godzące w elementarne prawa pracownicze. Ostatecznie przyjęto rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli wysyłać swoich pracowników na przymusowe urlopy, aby w ten sposób przeczekać ewentualny przestój na rynku. Ponadto do września nie będzie możliwe wykorzystanie zaległego urlopu.

Na podstawie: prawo.pl, money.pl, forsal.pl, biznesalert.pl.