Przeprowadzony wśród szwedzkich policjantów sondaż wskazuje na ich zdecydowanie krytyczny stosunek do imigracji. Blisko 64 procent funkcjonariuszy opowiedziało się chociażby za bardziej zdecydowaną polityką deportacyjną, a także za dużo mniejszą tolerancją dla młodych osób popełniających przestępstwa.

Badanie nastrojów wśród policjantów zlecił Szwedzki Związek Policyjny. Z sondażu przeprowadzonego przez firmę NOVUS wynika, że blisko 64. respondentów domaga się od rządu bardziej zdecydowanej polityki, która powinna zostać nakierowana na częstszą deportację imigrantów oskarżonych o łamanie prawa.

Ponadto 66 proc. policjantów jest przeciwna automatycznemu zwalnianiu więźniów po odbyciu przez nich dwóch trzecich kary. Dla 64 proc. nie do zaakceptowania jest natomiast polityka polegająca na zasądzaniu krótszych kar więzienia młodym przestępcom.

Lena Nitz, szefowa Szwedzkiego Związku Policyjnego, mówi o frustracji wśród policjantów. Wynika ona z niesłuchania ich przez polityków, a także właśnie z szybkiego wypuszczania na wolność recydywistów ponownie łamiących prawo.

Na podstawie: aftonbladet.se, breitbart.com.