Umowa między Polską a Izraelem dotycząca wymiany tajnych informacji związanych z obronnością i sprawami wojskowymi zostanie poddana szybkiej ratyfikacji, tj. bez udziału sejmu.

Wiceminister spraw zagranicznych – Maciej Szpunar – uważa, że konieczne jest szybkie zatwierdzenie rzeczonej ustawy poprzez tak zwaną małą ratyfikację. Dodał, że w jej przypadku nie zachodzą przesłanki wymagające dużej ratyfikacji, czyli wyrażenia zgody na umowę przez sejm.

Z oceną tą nie zgadza się część karnistów – specjalistów od prawa międzynarodowego, zdaniem których zachodzi tutaj potrzeba zastosowania art. 89 Konstytucji, wymagającego zgody sejmu na ratyfikację umowy wyrażonej w formie ustawy.

Umowa między Polską a Izraelem w tej sprawie została podpisana w lutym tego roku podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Izraelu. Nie zdecydowano się na debatę sejmową na temat tego porozumienia.

na podstawie: „Nasz Dziennik”