28 listopada w gabinecie Rzecznika Praw Obywatelskich spotkała się grupa nazwana „Okragłym Stołem do walki z patotreściami w internecie”. Pod wiszącym w gabinecie portretem Władysława Bartoszewskiego sfotografowali się przedstawiciele mediów głównego nurtu, tzw. „youtuberzy”, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samozwańczych „ośrodków monitorujących” i piętnujących odstające od politycznej poprawności opinie w polskim społeczeństwie.

Celem spotkania miało być przeciwdziałanie tzw. „patostreamom”, czyli nadawanym na You Tube relacjom z pijackich libacji przepełnionych wulgaryzmami i patologicznymi zachowaniami. Internet nasączony jest wieloma szkodliwymi społecznie treściami, którymi oprócz wspomnianych „patostreamów” jest także dezinformacja czy podsycanie niepokojów a także próby cenzury sieci. Na portalu You Tube obserwujemy wysyp pseudodziennikarzy i „reporterów”, którzy zarabiając na tym niemałe pieniądze, karmią odbiorców treściami uwłaczającymi nie tylko zdrowemu rozsądkowi ale i jawnymi wezwaniami do represji wobec osób i grup niekwalifikujących się do ich wizji świata. Jednym z uczestników spotkania był niejaki Krzysztof Woźniak, samozwańczy autorytet i piewca teorii spiskowych występujący pod pseudonimem „Ator”. W polskim internecie odnaleźć możemy także, działające bez żadnych ograniczeń, grupy jawnie destrukcyjne o charakterze parareligijnym, które w wulgarny sposób odnoszą się do narodu polskiego, czego przykładem są audycje, finansowanej prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych, syjonistyczno-milenarystycznej sekty pod nazwą Kościół Nowego Przymierza z Lublina.

Wśród sygnatariuszy, podpisanego w gabinecie RPO, porozumienia znaleźli się więc zarówno skompromitowany Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którego założyciel Paweł Gaweł, skazany na cztery lata więzienia za oszustwa, którego ostatnią linią obrony jest choroba psychiczna, jak i wspomniany „Ator”, który popularny jest także wśród części elektoratu patriotycznej prawicy. Tzw. „Ośrodek Monitorowania…” znany jest z manipulacji dotyczących środowisk narodowych w Polsce i bezpodstawnych oskarżeń wielu osób i legalnie działających stowarzyszeń. Cieszy się także sympatią liberalnych mediów i niebezpiecznie zbliża do środowisk politycznych.

W gronie tym znalazła się np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, będąca odnogą międzynarodowej sieci amerykańsko-żydowskiego finansisty George’a Sorosa i jego Open Society Foundations. Od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 r. HFPC otrzyma od Sorosa 990 tysięcy dolarów na działalność statutową. Innymi sygnatariuszami jest portal Wykop.pl, będący prawdziwą kopalnią szkodliwych treści, firma Google oraz znany z cenzorskich zapędów portal Onet.pl. czy firma telekomunikacyjna Orange Polska.

Zadaniami owego grona, oprócz „zbierania danych” ma być m.in. „dążenie do stworzenia instytucji na wzór komisji etyki reklamy, która mogłaby się zająć monitorowaniem zjawisk związanych z patostreamingiem”, co zważywszy na skład tej grupy budzi uzasadnione podejrzenia, że będą one chciały wykorzystywać cenzurę internetu w celu osiągania statutowych celów eliminowania nieprawomyślnych komentatorów przy czym same określać będą kto kwalifikuje się jako ten, kto szerzy szkodliwe treści.

na podstawie: rpo.gov.pl