afriministerAfrykanerska organizacja społeczna AfriForum odbyła konstruktywne spotkanie z południowoafrykańskim ministrem ds. rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa Senzeni Zokwaną, dotyczące problemów mieszkańców obszarów wiejskich, głównie ich bezpieczeństwa. W Republice Południowej Afryki prawdziwą plagą są brutalne napady i morderstwa na farmach, których ofiarami padają biali rolnicy i ich rodziny.

Jak podaje strona AfriForum, minister był pod wrażeniem inicjatyw podjętych na rzecz bezpieczeństwa przez społeczność Afrykanerów, ich starań na rzecz ograniczania przestępczości i osiągniętych wyników. Organizacja doceniła obietnice zaangażowania się ministerstwa we wzmocnienie tych inicjatyw. Przedstawiciele AfriForum powiedzieli ministrowi, że są zaniepokojeni tym, że biała społeczność odgrywa rolę kozłów ofiarnych dla wysokich rangą polityków. Minister powiedział, że farmerzy, który karmią naród zasługują na wdzięczność, nie na napady i morderstwa.

Zastępca dyrektora generalnego AfriForum Ernst Roets wyraził wdzięczność ministrowi za podjęcie rozmów i nadzieje na bliższą współpracę z instytucjami rządowymi w palącej kwestii bezpieczeństwa. Przez lata Afrykanerzy skarżyli się na zbywanie ich problemów przez władze. Jak powiedział Roets, lokalne społeczności nie poradzą sobie same i potrzebują wsparcia władz.

Uzgodniono pięciopunktowy plan działań na rzecz bezpieczeństwa rolników i ich rodzin:
1. AfriForum oraz ministerstwo zajmie zdecydowane stanowisko wobec osób, które podsycają nienawiść i nawołują do przemocy wobec białych farmerów oraz tych, którzy przez nieodpowiedzialne wypowiedzi wzbudzają wzajemną nieufność i wrogość między społecznościami.

2. Ministerstwo zgodziło się wspomóc inicjatywy Afrykanerów na terenach wymagających szczególnej uwagi.

3. AfriForum zgodziło się w pełni udostępnić zebrane przez siebie raporty dotyczące morderstw na farmach. Badania takie są już prowadzone i mają zostać udostępnione pod koniec 2015 roku.

4. Zdecydowano się zawiązać ścisłą współpracę w kwestii bezpieczeństwa i wywarcia presji na policji aby zwróciła szczególną uwagę na ten problem.

5. Zaplanowano szereg szkoleń dla farmerów i pracowników farm mające na celu podnieść ich świadomość w kwestii napadów na farmy.

Planowane są kolejne spotkania pomiędzy reprezentantami Afrykanerów i rządu.

na podstawie: afriforum.co.za