everychildRosyjski premier Dymitryj Miedwiediew podpisał dekret zakazujący adopcji rosyjskich dzieci przez pary homoseksualne a także przez niezamężnych obywateli  krajów w których legalne jest zawieranie „małżeństw” tej samej płci. Dekret opublikowano na rządowym portalu, wszedł on w życie w środę.

Dekret jest techniczną poprawką ustawy przyjętej w połowie 2013 roku, którą poprawia szczegółowe definicje i podstawowe zasady prawne obowiązujące w rosyjskim kodeksie rodzinnym. Nota wyjaśniająca mówi o tym, że rosyjskie władze szukają rozwiązań w celu zagwarantowania właściwego i harmonijnego rozwoju dla adopotowanych dzieci i ustrzeżenia ich od niepożądanych wpływów takich jak wymuszanie nietradycyjnych zachowań seksualnych. Ma to uchronić dzieci przed kompleksami i zaburzeniami wynikającymi z wychowania w „rodzinach” jednopłciowych.

Pomysł zakazu adopcji dzieci przez obywateli krajów legalizujących „małżeństwa” homoseksualne i homoseksualistów pojawił się w Rosji w połowie 2013 roku, gdy kwestia legalizacji takich „małżeństw” była dyskutowana we Francji. Francja jest jednym z krajów, których obywatele adpotowali najwięcej rosyjskich dzieci (po USA, Włochach i Hiszpanii). 1 stycznia 2013 roku Rosja wprowadziła całkowity zakaz adopcji rosyjskich dzieci przez pary z USA.

Na podstawie: RT