rosja-represjeProjekt ustawy, mający na celu cenzurę środków masowego przekazu pod przykrywką „przeciwdziałania działalności ekstremistycznej” oraz „nadużyciom wolnego przepływu informacji”, ujrzał światło dzienne 19 grudnia.

Lista penalizowanych czynów poszerzy się o publikację w środkach masowego przekazu informacji i materiałów wzywających do działalności terrorystycznej, usprawiedliwiających/pochwalających terroryzm i/lub ekstremizm, a nawet zakładających słuszność działalności terrorystycznej i/lub ekstremistycznej. Osobom, które dopuszczą się takich czynów, grozi grzywna od 100tys do 1mln rubli (w dużym przybliżeniu od 6 do 60 tysięcy PLN) oraz konfiskaty przedmiotowych dóbr.

Produkcja i szerzenie w środkach masowego przekazu materiałów pochwalających przemoc będą z kolei karane grzywnami w wysokości od 20 do 200tys rubli. W tym przypadku również będzie miała miejsce konfiskata.

Zaostrzą się kary za produkcję i rozpowszechnianie „ekstremistycznych materiałów”, których treści są zebrane w federalnym spisie materiałów ekstremistycznych. Wejdzie w życie również przepis penalizujący „przechowywanie materiałów ekstremistycznych celem ich rozpowszechniania”, co już samo w sobie sugeruje duży margines do nadużyć i dowolnej interpretacji. W tym przypadku grzywny wzrosną z 50-100tys rubli do 100tys-1mln rubli za wspomniane czyny.

Federalny spis materiałów ekstremistycznych został opublikowany na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawiera listę 2548 materiałów tekstowych, muzycznych oraz filmowych, uznanych na terytorium Rosji za „ekstremistyczne”. Zdecydowana większość zebranych materiałów ma charakter nacjonalistyczny, co nie powinno dziwić zważywszy na szeroko zakrojoną skalę działań wymierzonych przez reżim w niezależne od niego środowiska nacjonalistyczne.

na podstawie: lenta.ru