W rosyjskim parlamencie mają rozpocząć się pracę nad nową ustawą, mającą w jeszcze bardziej agresywny sposób promować tamtejszą wersję historii. Duma Państwowa może więc niedługo przyjąć projekt ustawy, zakazujący zrównywania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy, a parlamentarzyści nie uważają podobnego prawa za naruszające wolność słowa.

Wstępny projekt ustawy przedstawiła wczoraj Jelena Jampolska, przewodnicząca komisji kultury izby niższej rosyjskiego parlamentu i polityk putinowskiej partii Jedna Rosja. Według niej przyjęcie prawa zakazującego zrównywania Związku Radzieckiego i III Rzeszy jest konieczne, bo Polska oraz Parlament Europejski w ostatnim czasie mają przyjmować uchwały stawiające znak równości pomiędzy oboma totalitaryzmami.

„Zabrania się publicznych wypowiedzi lub publikacji zrównujących cele, decyzje i działania kierownictwa ZSRR, dowództwa i wojskowych ZSRR z celami, decyzjami i działaniami kierownictwa nazistowskich Niemiec, dowództwa i wojskowych nazistowskich Niemiec i europejskich państw osi” – tak miałaby brzmieć nowelizacja istniejącej już Ustawy o upamiętnieniu Zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Zdaniem Jampolskiej ostatnie działania Polski i UE mają prowadzić do dewaluacji radzieckiego zwycięstwa nad faszyzmem. Sam projekt nie jest jej zdaniem sprzeczny z prawem do wolności słowa, ale ma jedynie prowadzić do zakazu głoszenia „rzeczy absolutnie skandalicznych na ten temat, aby ludzie nie zrównywali nazistów i Armii Czerwonej, by nie przekraczali granicy”.

Na podstawie: wnp.pl, belsat.eu/pl.