uk-borderOb­ser­wa­to­rium Mi­gra­cji z uniwersytetu w Oks­for­dzie opublikowało raport na temat imigracji w Wielkiej Brytanii. Wynika z niego, że od 2011 do 2014 roku na terenie Anglii osiedliło się ponad pół miliona imigrantów. Większość z nich, bo około dwie trzecie to osoby pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej, pozostali przybyli spoza jej granic.

Z 562 tys. przybyłych imigrantów, około 200 tys. osiedliło się w Londynie. Twórcy raportu szacują, że w liczącej ponad 8 milionów mieszkańców stolicy 3,2 miliona urodziło się w innym kraju niż Wielka Brytania. Podkreślają, że swoje szacunki oparli na oficjalnych prognozach.

Południowy wschód Anglii wybrało do osiedlenia się około 79 tys. obcokrajowców zasilając w ten sposób ponad milionową rzeszę imigrantów przybyłą w tamte strony przed 2011 rokiem. Najmniej imigrantów osiedliło się w północno-wschodniej Anglii – 26 tys.

Szefowa Obserwatorium, Madeleine Sumption, wyjaśniła, że dane zostały opublikowane przed mającym się odbyć w czerwcu kolejnym spisem powszechnym, „by dać narzędzie tym, którzy przed wyborami chcą zrozumieć lokalną demografię migracji”. Anglia liczy na chwilę obecną 53 mln. mieszkańców i jest najgęściej zaludnioną częścią Wielkiej Brytanii zamieszkałej przez 64,1 mln. obywateli.

na podstawie: PAP