Najnowsze badanie dotyczące zamożności Polaków obnaża smutną prawdę na temat rzeczywistej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju. Blisko czterdzieści procent ankietowanych przyznało bowiem, że często wydają całe otrzymane wynagrodzenie jeszcze przed kolejną wypłatą, natomiast prawie co trzeci Polak między innymi właśnie z tego powodu nie posiada żadnych oszczędności.

Sondaż dotyczący powyższych zagadnień został przygotowany na zlecenie banku ING. Z badań wynika więc, że blisko 70 proc. respondentów rzeczywiście posiada na swoim koncie jakiekolwiek oszczędności, a odsetek ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie od dokładnie trzech lat. Kwoty te są jednak niezwykle niskie, ponieważ przeciętne aktywa finansowe Polaków były trzykrotnie niższe niż w Unii Europejskiej. Jednocześnie oszczędności te rosną, ale nie w stopniu wystarczającym do szybkiego zasypania tej luki.

Nadal wysoki odsetek Polaków ma z kolei problemy z zachowaniem płynności finansowej. Dokładnie 42 proc. ankietowanych przyznało bowiem, że zdarza im się wydać wszystkie pieniądze przed otrzymaniem przez nich kolejnej pensji. Pod tym względem nie wyglądamy jednak tragicznie na tle całej Europy, bo przeciętna dla naszego kontynentu to pod tym względem blisko 51 proc. Ponadto Polacy w większości nie zaciągają z tego powodu pożyczek, ale starają się ograniczać swoje wydatki.

Dodatkowo blisko 94 proc. Polaków regularnie sprawdza swoje wydatki, przy czym tylko 15 proc. polega jedynie na swojej pamięci i sprawdzaniu gotówki w portfelu, natomiast 22 proc. ogranicza swoje zainteresowanie do wertowania wyciągów ze swojego konta bankowego.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku w piętnastu europejskich krajach. Wzięło w nim udział w sumie 14 725 respondentów, w tym 1003 osoby z Polski.

Na podstawie: money.pl, nowyobywatel.pl.

Zobacz również: