Zdecydowana większość przebywających w Szwajcarii Polaków, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, zapytana o referendum w sprawie wydalania z kraju cudzoziemców, którzy dopuszczą się umyślnego zabójstwa, gwałtu lub innych poważnych przestępstw natury seksualnej, a także handlu ludźmi, handlu narkotykami oraz kradzieży z włamaniem odpowiada, że gdyby posiadaliby możliwość głosowania to z pewnością by je poparli. Ze Szwajcarii wydaleni zostaną również ci, którzy wyłudzają świadczenia lub bezprawnie korzystają z pomocy społecznej. I czas najwyższy! – komentują niektórzy z mieszkających tam Polaków.
– Od bardzo dawna mówi się w Szwajcarii, że emigranci i powojenni Jugosłowianie [m.in. Albańczycy i inne mniejszości muzułmańskie – przyp. red.] są zakałą kraju. (…) – Wyłudzanie zasiłków jest na porządku dziennym, zwłaszcza wśród emigrantów z Bałkanów, którzy, brzydko mówiąc, mnożą się jak mrówki, ponieważ na każde dziecko dostają dodatek– mówi Ewa Slomska z Winterthur. Z kolei pan Wojtek mieszkający w Genewie stwierdza, że nie dziwi się, iż Szwajcarzy w końcu będą bronić swojego kraju przez zagranicznymi przestępcami. – Gdybym mógł głosować, poparłbym pomysł SVP” – dodaje.

Najwięcej imigrantów przybyło do Szwajcarii w latach 2005-2007. Obecnie 12% wszystkich przyjezdnych to dawni mieszkańcy Serbii i Czarnogóry; przybysze z innych krajów bałkańskich stanowią kolejne kilka procent. Szwajcaria przyjmowała przez lata wielu uchodźców wojennych nie tylko z Europy. W 2008 roku o azyl starało się tam 44 tysięcy osób, między innymi z Erytrei, Somalii, Iraku, Kosowa oraz Sri Lanki. Liberalna polityka przyjmowania imigrantów w krótkim czasie doprowadziła m.in. do znaczego wzrostu przestępczości.

Przepisy wykonawcze referendum mają wejść w życie w ciągu kolejnych 5 lat. Tyle czasu mają Szwajcarzy na zdecydowanie, jak w praktyce ma wyglądać wyrzucanie z kraju nieuczciwych oraz kryminalnych cudzoziemców. Polacy zapytani o prawdopodobną możliwość odczucia nowych dyrektyw na części polskich imigrantów komentują sprawę krótko: Jeśli chcesz rozrabiać, to u siebie w kraju, przynajmniej narobisz mniejszego wstydu.