Polacy nawet podczas urlopu nie mogą zupełnie odpocząć od swojej pracy, ponieważ według najnowszych badań prawie dwie trzecie z nich musi pozostawać w stałym kontakcie z pracodawcą. Prawie połowa deklaruje natomiast, że jest gotowa wykonywać swoje obowiązki względem miejsca zatrudnienia nawet w swoim czasie wolnym.

Badanie na temat aktywności zawodowej Polaków przeprowadziła firma Michael Page, która w swoim raporcie „Życie w pracy” przedstawiła niepokojące dane dotyczące ich uzależnienia od aktualnego miejsca pracy. Blisko 65 proc. z nich rzekomo z powodu specyfiki swojej pracy pozostaje w stałym kontakcie ze swoim pracodawcą, natomiast 42 proc. ankietowanych jest do tego przymuszana przez pracodawcę.

Prawie 48 proc. respondentów za pośrednictwem swojego sprzętu służbowego pracuje nawet podczas urlopu. Jednocześnie według 77 proc. Polaków posiadany przez nich służbowy sprzęt (83 proc. badanych posiada służbowy sprzęt elektroniczny) zmienia ich życie, przy czym dla 61 proc. z nich jest to przemiana zdecydowanie negatywna.

Na podstawie: nowyobywatel.pl, wp.pl.