Nadchodzące tygodnie dla wielu z nas będą czasem przygotowań do świąt bożonarodzeniowych, które zgodnie z tradycją spędza się w gronie rodzinnym. Podczas tego okresu nie należy jednak zapominać o osobach, które w wyniku złej sytuacji materialnej bądź osobistej nie będą w stanie spędzić ich z możliwością choć chwilowego odstawienia na bok codziennych smutków, czy obaw o przeżycie następnych dni.

Najbliższe tygodnie są więc doskonałą okazją do zaplanowania i zorganizowania spontanicznych akcji solidarnościowych, wspomagających np. placówki niosące pomoc potrzebującym. Przeprowadzane na mniejszą lub większą skalę akcje społeczne stały się już niepisaną normą w szeroko rozumianym ruchu nacjonalistycznym, dlatego też tego typu działalność należy rozpatrywać nie tylko pod kątem czystej potrzeby serca, lecz także działalności narodowej.

Co możemy zrobić? To bardzo proste. Najlepiej jest zacząć od rozeznania, które najbliższe placówki potrzebują drobnego wsparcia, zasięgnąć wiedzy o brakujących/potrzebnych artykułach i zacząć działać. Placówki, którymi należy się zainteresować w pierwszej kolejności to zwykle domy dziecka, domy samotnej matki, pogotowia dla kobiet czy noclegownie dla bezdomnych. Najbardziej „pożądanymi” artykułami, jakie należy zakupić są: środki czystości i inne artykuły chemiczne, żywność (najlepiej o długim terminie przydatności), ubrania, koce i pościel, a także zabawki, czy filmy animowane (VHS i DVD) i gry dla najmłodszych.

Skromna pomoc, choć jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb, może uraczyć Was niejednym motywującym do dalszego działania uśmiechem, a także dać nadzieję na lepszą przyszłość wielu niedostrzegającym jej ludziom. Zachęcamy do podejmowania tego typu działań na rzecz tych warstw narodu, które bez choćby symbolicznej pomocy z zewnątrz mogą nie być w stanie wyjść na prostą.