Bangladesz postanowił otworzyć pierwszą na świecie medresę dla przedstawicieli „trzeciej płci”. Muzułmańska szkoła teologiczna ma zapewnić edukację osobom, które z powodu swojej przynależności są odrzucane przez społeczeństwo oraz dyskryminowane w systemie edukacji. Będą one zresztą uczyć się nie tylko zasad religijnych, lecz także zawodów technicznych.

Pierwsza tego typu medresa powstała w dzielnicy Kamrangirchar w bangladeskiej stolicy Dhace. Została ona ufundowana przez Late Ahmed Ferdaus Bari Chowdhury Foundation, stąd to właśnie ta fundacja będzie zarządzać szkołą. Madrasa została urządzona w liczącym trzy piętra budynku, zaś już niedługo naukę podejmie w niej blisko 150 osób, których nie da się zaliczyć do płci męskiej ani żeńskiej.

Muzułmańska szkoła teologiczna nie będzie uczyć jedynie zasad religijnych. Uczęszczające do niej osoby mają być także przyuczane do zawodów technicznych przez dziesięciu zatrudnionych nauczycieli. Właśnie w ten sposób mają one jeszcze bardziej wzbogacić społeczeństwo Bangladeszu, choć priorytetem mają być kwestie moralno-teologiczne.

Fundatorzy obiektu podkreślają, że przedstawiciele „trzeciej płci” są mocno zaniedbywani w tym zdominowanym przez muzułmanów kraju. Są nie tylko odtrącani przez społeczeństwo i prześladowani w systemie edukacji, lecz często także potępiani przez swoje własne rodziny. Ogólnodostępna edukacja jest tym samym poza ich zasięgiem. Obecnie oficjalnie w Bangladeszu żyje około 10 tys. hidźrów.

Na podstawie: dhakatribune.com.