memoryW Południowej Afryce rusza nowa kampania przeciwko tzw. „Farm attacks”, czyli zbrojnym napaściom na gospodarstwa rolne, w których życie straciło – według różnych źródeł – od trzech do ponad czterech tysięcy białych farmerów. Kampania zainicjowana m.in. przez związek zawodowy Solidarność oraz organizację społeczną AfriForum rozpoczyna projekt „Opowiedz swoją historię”.

Celem kampanii jest wywarcie presji na rząd, który powinien sklasyfikować ten przeypadek przestępczości jako priorytetowy do zwalczenia, powołanie w ramach sił policyjnych specjalnych jednostek zajmujących się ochroną gospodarstw, oraz zorganizowanie wsparcia dla ofiar tych brutalnych ataków.

Dziesięciopukntowy plan zakłada m.in. podnoszenie lokalnej i międzynarodowej świadomości odnośnie tych ataków, współpracę z władzami i stronami zainteresowanymi w sektorze rolniczym oraz szereg akcji mających na celu upamiętnienie żyjących oraz zamordowanych ofiar napadów na farmy. Kampania, która potrwa do końca roku, zamierza doprowadzić do regulacji prawnych umozliwiających zapewnienia bezpieczeństwa farmerom.

Pierwszy etap kampanii polegać będzie na umozliwieniu ofiariom napadów opowiedzenia o własnych doświadczeniach i przeżyciach, które zostaną spisane do „księdze pamięci” pod koniec roku. Ponad 2600 przypadków napadów na farmy zostało skatalogowanych i opisanych w zeszłym roku w książce „Kraina rozpaczy”.

Kampania jest odpowiedzią na nową serię ataków na farmy, jaka ma obecnie miejsce i niezdolność władz do poradzenia sobie z tym problemem. Jak mówi dr Dirk Hermann, zastępca sekretarza generalnego Solidarności, związek poprzez kampanię chce szukać konkretnych, praktycznych rozwiązań problemu. Jego zdaniem całkowite wyeliminowanie przestępczości nie jest możliwe, ale należy podjąć wszelkie kroki w celu znalezienia kreatywnych rozwiązań pozwalających przeciwdziałać napadom na farmy. Podkreśla także, że kampania jest oskarżeniem rządu i policji o niemożność poradzenia sobie z problemem, mimo szumnych deklaracji zwiększenia bezpieczeństwa wsi.

W międzyczasie w 2617 atakach na farmy zamordowano 1445 białych ludzi. Mimo to, władze nadal nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Liczba ta oparta jest na nagłośnionych w mediach przypadkach ataków. Różne źródła podają liczby o wiele większe. Kampania „Opowiedz swoją historię” ma pozwolić uzupełnić dane dotyczące napadów i doprowadzić do bardziej kompleksowego rejestru.