Do austriackiego ministerstwa sprawiedliwości wpłynął wniosek o ułaskawienie 87-letniego Herberta Schweigera – niezależnego historyka i publicysty oraz działacza politycznego, który wyrokiem sądu z dnia 21 kwietnia 2010, co najmniej siedem najbliższych miesięcy spędzi w więzieniu oskarżony o „reaktywację ideologii narodowosocjalistycznej”. Autorem wniosku sprzeciwiającego się tej decyzji jest Holger Szymanski z saksońskiego oddziału Narodowo-demokratycznej Partii Niemiec (NPD).

Herbert Schweiger od czasów rozpoczęcia swojej działalności publicystycznej i politycznej spotykał się z represjami i prześladowaniami na każdym gruncie, zarówno ze strony austriackich władz, jak też tzw. „autoryterów moralnych”, polityków czy dziennikarzy. W latach ’90-tych czterokrotnie odsiadywał nałożone na niego wyroki pozbawienia wolności. Głównym zarzutem wystosowywanym przez jego oponentów było nagłaśnianie faktu, iż Schweiger jest weteranem Waffen SS (do którego dołączył w wieku 17 lat), a więc „powinien zostać w pełni wyłączony z życia publicznego”. W późniejszych latach skupiono się dogłębniej na jego działalności politycznej, twierdząc, że jest on „narodowym socjalistą nowego nurtu”, czego dowodem miało być jego uczestnictwo m.in. w antywojennej i antyimperialistycznej demonstracji Antikriegstag w Dortmundzie (Niemcy), na której wygłosił swoje przemówienie.

Następstwem tych oskarżeń był zarzut „reaktywacj ideologii narodowosocjalistycznej”, który został postawiony Schweigerowi w 2009 roku; wyrok skazujący go na 21 miesięcy ograniczenia wolności (z których 7 ma spędzić w areszcie) zapadł przed trzema miesiącami.

Politycy NPD, którzy od wielu lat współpracowali ze Schweigerem, twierdzą, że wyrok ten nie jest niczym innym, jak tylko kolejną próbą okazania przez władze Austrii jedynego prawdziwego systemu demokratycznego jako ustroju, w którym każdy nieposłuszny i niewygodnie myślący obywatel skończy w więzieniu. We wniosku skierowanym do ministerstwa sprawiedliwości Holger Szymanski zauważa również, że Herbert Schweiger przez lata spędzone w odosobnieniu oraz przez całą całą otoczkę prowadzonych wokół niego represji, wyrósł do rangi więźnia politycznego i w pełni niezależnego publicysty, który nie zamknął ust pomimo przeciwności. Zostało to dostrzeżone przez wiele austriackich środowisk (także nieprzychylnych Schweigerowi), które wystosowywanym przeciwno niemu oskarżeniom z biegiem czasu zaczęły przyglądać się ze sporym dystansem. Szymanski zaznacza, iż przy takim obrocie sprawy, ministerstwo sprawiedliwości strzela sobie w stopę, potwierdzając swoim działaniem podejrzenia pokaźnej grupy osób, co do niezawisłości austriackich sądów.

Przewodniczący partii, Udo Voigt, oświadczył, że NPD jest w trakcie przygotowywania kolejnego wniosku – tym razem do prezydenta Austrii, a samą sprawę wypuszczenia na wolność Schweigera uważa za priorytetową.