AWBNowy lider Afrykanerskiego Ruchu Oporu (AWB) zapowiedział, że ruch pod jego kierownictwem podejmie się prób utworzenia grup ochrony, które miałyby zapobiegać dalszemu ludobójstwu białych farmerów i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ich mienia, w tym także nielegalnej okupacji farm przez bandy czarnych rabusiów. Grupy te mają być tworzone zgodnie z prawem.
Ruch będzie kontynuował również starania o utworzenie samodzielnego państwa Afrykanerów. Nowym liderem Afrikaner Weerstandbeweging, po zabójstwie Eugene Terre’ Blanche, został 55-letni Steyn van Ronge, farmer z prowincji Wolne Państwo (afrikaans: Vrystaat). Do AWB wstąpił w 1988 roku i zajmował w nim różne stanowiska, łącznie z funkcją zastępcy lidera Terre’ Blanche. Ma dwie córki i syna, jedna z nich jest lekarzem, druga studiuje prawo. Syn jest studentem na Free State University, nie jest on aktywnym członkiem AWB, gdyż jak mówi van Ronge, mogłoby to być przyczyną problemów na uczelni.