altRząd kanclerz Angeli Merkel, która nie tak dawno mówiąc o integracji cudzoziemców i multikulturalizmie powiedziała, że idea ta zawiodła, przedstawił formalny program mający na celu zwiększenie liczby cudzoziemców zatrudnionych w sektorze publicznym, nazywając integrację „bardziej pilną niż kiedykolwiek”.

Merkel zapowiedziała „Krajowy plan działania” we wtorek na spotkaniu z urzędnikami w Berlinie. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii przyciągnięcia większej liczby imigrantów na stanowiska urzędnicze.

Według oficjalnych danych w Niemczech ok. 20 procent społeczeństwa stanowią cudzoziemcy, w sektorze publicznym stanowią 10 procent zatrudnionych. Urzędnicy rządowi mówią, że w ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia obcokrajowców w policji i na stanowiskach nauczycieli, nie podają jednak konkretnych liczb, które jak można domyślić się po pilnym podejmowaniu działań przez rząd, są według nich niewystarczające.

Merkel zaprezentowała m.in. portal internetowy zachęcający imigrantów do wstąpienia do służby publicznej. „Nasze działania muszą stać się bardziej wiążące, nasze cele muszą stać się jasne” – powiedziała niemiecka kanclerz. Sceptycy rządowego szczytu na temat integracji są zdania, że ma on odwrócić uwagę od fiaska procesu integracji na przestrzeni lat.