Sąd Apelacyjny w Belgradzie odrzucił wniosek o rehabilitację generała Milana Nedicia, który podczas niemieckiej okupacji Serbii pełnił funkcję szefa tamtejszego rządu. Według sędziów nie można uznać, aby Nedić został aresztowany z powodów ideologicznych oraz politycznych, ponieważ w czasie II wojny światowej miał działać w interesie Niemiec na niekorzyść państwa serbskiego.

W ubiegłym roku Sąd I Instancji w Belgradzie odrzucił złożony w 2008 roku wniosek o rehabilitację serbskiego wojskowego, jaki złożyli wówczas jego potomkowie. Twierdzili oni, że Nedić został aresztowany z powodów ideologicznych i politycznych, dlatego powinno nastąpić unieważnienie dekretu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wrogach narodu, na mocy którego został on pozbawiony praw obywatelskich oraz swojego majątku.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny przychylił się do orzeczenia sądu niższej instancji. Jego zdaniem Nedić nie był przetrzymywany z powodów politycznych, ponieważ został aresztowany przez wojska alianckie, natomiast w czasie swoich rządów miał pomagać niemieckiemu okupantowi, wyzyskiwać majątek państwowy i pracę ludzi, a także prześladować wszystkich obywateli nie podobających się z różnych powodów Niemcom i uzależnionym od nich serbskim władzom.

Nedić przed II wojną światową był oficerem wojsk Królestwa SHS, natomiast w 1939 roku jako minister wojny i marynarki sprzeciwiał się wojnie z Niemcami, dlatego został odwołany. W 1941 roku stanął na czele Rządu Ocalenia Narodowego, którym kierował do października 1944 roku. Następnie zbiegł do Niemiec, gdzie został aresztowany przez wojska alianckie i przekazany władzom komunistycznej Jugosławii. W lutym 1946 roku najprawdopodobniej popełnił samobójstwo wyskakując przez okno w belgradzkim areszcie.

Na podstawie: nspm.rs,