Rok 2019 był rekordowo niski pod względem liczby Polaków, którzy zdecydowali się na stałe opuścić nasz kraj. Wyjechało ich wówczas „jedynie” 10,7 tysięcy osób, co oznacza najmniejszą liczbę w przeciągu ostatniego dwudziestolecia. Wciąż liderem pod względem emigracji pozostaje województwo śląskie.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego, wydany pod tytułem „Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000–2019”, wskazuje na spadającą liczbę Polaków decydujących się na wyprowadzkę z Polski na stałe. Należy bowiem podkreślić, że dane zgromadzone w raporcie nie dotyczą zwykłej emigracji zarobkowej, czyli nastawionej na zagraniczny pobyt czasowy.

Tym samym w 2019 roku z naszego kraju na stałe wyjechało 10,7 tys. osób. To najmniejsza liczba w ostatnim dwudziestoleciu, a także czterokrotnie mniejsza od rekordowego 2006 roku. Właśnie wówczas z Polski zdecydowało się wyemigrować blisko 47 tys. osób.

Co piąta osoba opuszczająca ojczyznę w 2019 roku pochodziła z województwa śląskiego. Region ten od 2000 roku przoduje zresztą w statystykach dotyczących emigracji. Łącznie w latach 2000-2019  wspomniane województwo opuściło 113 tys. osób. Na drugim miejscu z 55,2 tys. Polakami uplasowało się województwo opolskie. Z najmniejszym ubytkiem ludności muszą mierzyć się z kolei województwa świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie.

Najpopularniejszym kierunkiem stałej emigracji z Polski wciąż są Niemcy. Co ciekawe, tylko kilkukrotnie w przeciągu całego dwudziestolecia zostały one zdetronizowane. Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania, zaś na trzecim Holandia.

Na podstawie: rp.pl.