francja-protesty-mBadania przeprowadzone pod hasłem „Generacja co”, wskazują duże niezadowolenie Francuzów w wieku 18-25 lat. Prawie 61% ankietowanych wyraziło chęć udziału w ogólnospołecznym buncie, podobnym do studenckich protestów z maja 1968 roku.

Rozbudowana ankieta została przeprowadzona na jesieni ubiegłego roku, na zlecenie francuskiej telewizji państwowej, przy współpracy z dziennikiem Le Monde i kanałem Europa 1. Z badań wyłania się obraz straconego pokolenia Francuzów, niezadowolonego z sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz gotowego do społecznego buntu przeciwko obecnej rzeczywistości.

Ponad 33% ankietowanych osób w wieku 18-25 lat, uważa, że kryzys gospodarczy odbije się na całym ich życiu. 45% twierdzi, że ich życie będzie dużo gorsze niż ich rodziców, natomiast 43% deklaruje, iż ich dzieci będą miały jeszcze gorzej. Duża część młodych ludzi jest nawet gotowa wyjechać z Francji w celu znalezienia sobie pracy. Sondaż wskazuje, że młoda generacja Francuzów nie jest leniwa, ponieważ 81% uważa pracę za ważną część życia, a prawie połowa respondentów uważa ją za możliwość życiowego rozwoju. Warto podkreślić, iż obecnie co czwarty Francuz w wieku 18-25 lat jest bezrobotny. Natomiast 60% z młodych posiadających zatrudnienie, uważa swoje płace za niezgodne z kwalifikacjami, zaś 46% za niezwiązaną z ukończonymi szkołami.

Zdaniem 61% ankietowanych, szkoła wcale nie nagradza zdolności i nie daje szansy każdemu. Młodzi Francuzi narzekają również na brak drugiej szansy, ponieważ konsekwencje jednego wyboru mogą rzutować na ich całe życie. 70% respondentów uważa również, że francuskie szkoły nie dają możliwości należytego rozwoju. W porównaniu do 2006 roku, liczba takich opinii wzrosła o 17%.

Ankietowani w obliczu kryzysu doceniają znaczenie pomocy od rodziców. Ponad 50% deklaruje, że otrzymuje pomoc materialną od rodziców, 89% wyraża dumę ze swojej rodziny, a 91% uznaje, iż rodzice akceptują ich życiowe wybory. 27% ankietowanych twierdzi, iż ich relacje z rodzicielami są „idealne”. Jednocześnie młodzi Francuzi żywią niechęć do starszych pokoleń, szczególnie urodzonych w wyżu demograficznym. 51% badanych uważa je za odpowiedzialne za ich obecną sytuację, a spora część nie chce płacić pieniędzy na emerytury osób urodzonych w wyżu.

Zniecierpliwienie obecną sytuacją i brak perspektyw, prowadzi do wzrostu negatywnych nastrojów wśród badanych. 46% młodzieży nie wierzy obecnej klasie politycznej, natomiast 61% wzięłoby chętnie udział w buncie podobnym do protestów z maja 1968 roku. Wówczas francuscy studenci doprowadzili do kilkutygodniowego strajku generalnego, który sparaliżował cały kraj, a w jego wyniku doszło również do liberalizacji obyczajowej i rozwoju lewicowych ideologii takich jak feminizm czy ruchy ekologiczne.

na podstawie: lefigaro.fr