Szef wydziału alfabetyzacji w Ministerstwie Darowizn i Spraw Islamskich Królestwa Maroko stracił pracę z powodu użycia sformułowania „orientacja seksualna”. Uznano, że zawarcie go w materiałach do nauki używanych przez meczety jest promowaniem homoseksualizmu. Zwolnienie urzędnika spotkało się z krytyką ze strony organizacji LGBTQWERTY.

Wspomniany szef wydziału alfabetyzacji marokańskiego resortu darowizn i spraw islamskich miał przygotować podręcznik dla drugiego roku nauki w islamskich meczetach. Zawarł w nim między innymi stwierdzenie, że „równość oznacza, że ​​ludzie są traktowani jednakowo, bez dyskryminacji, bez względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy niepełnosprawność”.

Słowa te nie spodobały się ministrowi Ahmed Toufikowi. Nakazał on zwolnienie pracownika swojego resortu, bo poprzez sformułowanie „orientacja seksualna” miał on dopuścić się promowania homoseksualizmu podczas nauki czytania i pisania. Toufik poinstruował już nauczycieli w meczetach, aby usunęli wspomniany termin z już wydrukowanych książek.

Ruch obywatelski Moroccan Outlaws potępił zwolnienie szefa ministerialnego wydziału. Zdaniem organizacji LGBTQWERTY w Maroko ludzie są prześladowani za „właściwe postępowanie”. Przykład urzędnika pokazuje zaś z jakimi problemami mają mierzyć się w Maroko mniejszości seksualne.

Homoseksualizm jest zakazany w królestwie na mocy art. 489 Kodeksu karnego. Przewiduje on karę nawet do trzech lat więzienia za „popełnienie niemoralnego lub nienaturalnego czynu z osobą tej samej płci”.

Na podstawie: bladi.net.