HuntleyBiały mieszkaniec RPA, który w 2009 roku uzyskał w Kanadzie status uchodźcy może jeszcze zostać odesłany do domu. W zeszłym tygodniu Sąd Federalny uwzględnił wniosek ministra ds. imigracji, Jasona Kenneys’a, o kontrolę decyzji, na mocy której Brandon Carl Huntley mógł pozostać w Ottawie. We wniosku o przyznanie mu statusu uchodźcy w 2008 roku Huntley napisał, że w RPA siedmiokrotnie padł ofiarą ataków ze strony czarnych – trzy z nich zakończyły się ranami kłutymi. Podczas ataków sprawcy używali wobec niego obraźliwych ze względu na kolor skóry sformułowań. Huntley przekonał urząd, że południowoafrykańskie państwo nie jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa, bądź nie ma takiej woli. W następnym roku przyznany został mu status uchodźcy, co wywołało ostre protesty władz RPA, starających się ukryć przed opinia publiczną dramatyczną sytuację białych mieszkańców tego kraju. Minister Kenney twierdzi, że dowody przedstawione przez Huntleya nie są przekonujące.
W tym samym czasie w Kanadzie trwała inna sprawa, w której zeznawała biała obywatelka RPA. Sprawa dotyczyła postrzelenia jej brata; zapewniała ona, że władze Południowej Afryki nie przeciwdziałają przestępstwom popełnianym na białych przez czarnych.

Przedstawiciele rządzącego RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) określili przyznanie Huntleyowi statusu uchodźcy jako „rasistowskie”. Adwokat Huntleya Rocco Galati powiedział w sądzie, że działania ministerstwa są wynikiem nadużycia władzy wynikającego z zewnętrznych nacisków.
Mimo, że zaangażowanie przedstawicieli ANC w sprawę było ogromne, sędzia federalny James Russel nie zgodził się z opinią obrońcy. Uchylił on wcześniejszą decyzję komisji ds. uchodźców i nakazał ponowne jej rozpatrzenie przez „inaczej ukonstytuowane ciało orzekające”.

Huntley przybył do Kanady po raz pierwszy w 2004 roku. Powrócił w roku następnym i przebywał tam nielegalnie do czasu złożenia wniosku o przyznanie statusu uchodźcy. Jego sprawa od początku stała się medialna, gdyż pokrzywdzony, który ubiegał się o azyl nie odpowiada politycznie poprawnej linii przyjmowania uchodźców. Kolor jego skóry stał się tym, co utrudnia mu znalezienie schronienia w Kanadzie.