Unia Metropolii Polskich w swoich najnowszych badaniach przytacza dane dotyczące liczby Ukraińców przebywających w największych miastach Polski. Przykładowo we Wrocławiu już prawie co trzeci mieszkaniec jest obywatelem naszego wschodniego sąsiada, choć jeszcze w kwietniu stanowili oni jedną czwartą populacji stolicy Dolnego Śląska.

Wspomniana organizacja zrzesza 12 największych polskich miast. Od pewnego czasu za pośrednictwem swojego centrum analiz publikuje ona dane dotyczące zmian demograficznych w Polsce, zachodzących po agresji Rosji na Ukrainę. Z drugiego raportu na ten temat wynika, że w porównaniu do kwietnia liczba Ukraińców spadła do poziomu 3,37 mln osób. Stanowią oni już blisko 8 proc. populacji naszego kraju.

Nie we wszystkich miastach widoczny jest jednak trend spadkowy. We Wrocławiu i Warszawie stale rośnie bowiem liczba ukraińskich mieszkańców. W stolicy Dolnego Śląska Ukraińcem jest już co trzeci mieszkaniec. Z kolei w Warszawie odsetek ten wynosi 16 proc.

Warto podkreślić, że pierwszy z raportów Unii Metropolii Polskich został opublikowany pod koniec kwietnia. Wówczas Ukraińcy mieli stanowić jedną czwartą mieszkańców Wrocławia.

Najwięcej Ukraińców w stosunku do populacji całego miasta ma przebywać w Rzeszowie. Stanowią oni już blisko 37 proc. mieszkańców. Zdaniem autorów raportu należy jednak podchodzić ostrożnie do tych danych, bo stolica województwa podkarpackiego dla wielu Ukraińców to „tylko przystanek w dalszej drodze do innych miejsc Polski i Europy”.

Na podstawie: wroclaw.tvp.pl, wroclaw.pl, gospodarka.dziennik.pl.