W stolicy Dolnego Śląska uruchomiona została instytucja mająca zaspokajać potrzeby imigrantów z Ukrainy. Instytut Praw Migrantów zamierza przede wszystkim aktywizować obcokrajowców, aby państwo zaczęło ich postrzegać „jako jedną z grup społecznych posiadających własne prawa i interesy”. Dodatkowo organizacja oferuje imigrantom szereg porad choćby w zakresie łatwiejszej legalizacji pobytu.

Wrocław stał się jednym z miast najchętniej przyjmujących osoby przyjeżdżające zza naszej wschodniej granicy. Prezydent miasta Jacek Sutryk w ubiegłym roku stworzył nowe stanowisko w administracji samorządowej, a więc pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego. Przed trzema laty dane zgromadzone w raporcie „Diagnoza Wrocławia” sugerowały, że już co dziesiąty mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska jest Ukraińcem.

Nic więc dziwnego, że liberalne władze miasta współpracują z organizacjami, których celem jest tworzenie wielokulturowego miejsca. Jednym z nich będzie od teraz Instytut Praw Migrantów. Powstał on między innymi dzięki pieniądzom przekazanym przez Fundację Ukraina i Konsulat Honorowym Ukrainy we Wrocławiu. Ma on przy tym dużo szersze ambicje niż tylko załatwianie najprostszych problemów ukraińskich imigrantów w naszym kraju.

Jego celem ma być bowiem aktywizacja ukraińskiej społeczności. Instytut Praw Migrantów twierdzi, że tylko w ten sposób państwo polskie może uznać Ukraińców za „jedną z grup społecznych posiadających własne prawa i interesy”. Tym samym nowa organizacja zamierza edukować cudzoziemców i oferować im pomoc w zakresie tworzenia własnych inicjatyw społecznych.

Innym z celów Instytutu ma być oferowanie szerokiej pomocy dla imigrantów. Bezpłatnie będą oni mogli więc skorzystać z porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Ich głównym zadaniem ma być doradztwo w zakresie łatwiejszej legalizacji stałego pobytu. „Eksperci” organizacji pracują zresztą nad projektem rozwiązań prawnych, które miałyby na celu ułatwienie uzyskania pozwolenia na przyjazd do Polski.

Na podstawie: tuwroclaw.com.

Zobacz również: