Firma Sedlak&Sedlak przeprowadziła badania dotyczące obecności Ukraińców na polskim rynku pracy. Wynika z nich, że wykonujący pracę fizyczną imigranci zza naszej wschodniej granicy otrzymują wyższe wynagrodzenia od Polaków, którzy zajmują te same stanowiska. Jednocześnie Ukraińcy otrzymują liczne pozapłacowe dodatki głównie w postaci opłacania im mieszkań czy posiłków.

Dane na temat płac Polaków i Ukraińców przeanalizowano w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które zostało przeprowadzone przez świadczącą usługi konsultingowe firmę Sedlak & Sedlak, przy jednoczesnym uwzględnieniu informacji pozyskanych z Barometru Imigracji Zarobkowej za rok 2018. Z opublikowanej właśnie analizy wynika więc, że ukraińscy imigranci mogą liczyć na wyższe uposażenia od Polaków.

Ogółem pracę fizyczną wykonuje w Polsce co najmniej 70 proc. z oficjalnie przebywających w naszym kraju 1,2 miliona Ukraińców. Blisko 60 proc. z nich otrzymuje netto od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych za miesiąc pracy, około 15 proc. z nich zarabia jeszcze więcej, natomiast jedna czwarta otrzymuje do ręki mniej niż 2,5 tysiąca złotych. Dodatkowo prawie połowa z nich ma zapewnione mieszkanie , zaś jedna trzecia posiłki, dojazd do pracy oraz dostęp do sieci internetowej.

Na tym tle dużo gorzej wypadają zarobki na jakie może liczyć przeciętny polski pracownik fizyczny. W ubiegłym roku zarabiał on więc na starcie 1,5 tysiąca złotych netto, z kolei na wynagrodzenie w wysokości 2,5 tysiąca mogli liczyć bardziej doświadczeni pracownicy z Polski. Kwotę przekraczającą 3,5 tysiąca netto otrzymywali natomiast tylko nieliczni najlepsi pracownicy.

Na podstawie: innpoland.pl. superbiz.se.pl.