Już tylko podpis gubernatora Kanady z ramienia brytyjskiej królowej Elżbiety II dzielni kraj klonowego liścia od zmiany hymnu narodowego. Trwająca blisko siedemnaście lat walka szermierzy politycznej poprawności o jego reformę zyskała przychylność kanadyjskich liberałów, dlatego też pieśń będzie teraz „neutralna płciowo”, a więc nie będzie już zawierała zwrotu „wszyscy twoi synowie”.

Od 1980 roku, kiedy obecna wersja hymnu stała się oficjalnie obowiązującą, podejmowano kilkanaście prób zmiany pieśni „Kanado”, zaś od 2001 roku zajmowała się tym feministyczna Famous Five Foundation. Ostatecznie wczoraj kanadyjski senat zdecydował o zmianie słów narodowego hymnu, dlatego też obecnie ostateczne wdrożenie reformy zależy od podpisu gubernatora Kanady, który jest reprezentantem brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Zwolennicy „neutralnej płciowo” pieśni wyrazili radość ze swojego sukcesu, lecz jednocześnie zaczęli narzekać, iż wdrażanie podstaw „teorii gender” trwało tak długo. Nie zmienia to jednak faktu, że najprawdopodobniej Kanadyjczycy będą już niedługo śpiewać o „nas wszystkich” zamiast o „wszystkich twoich synach”, przy czym ten fragment hymnu został dodany do jego oryginalnej wersji w 1914 roku.

Kanada jest jednym z głównych współczesnych laboratoriów doświadczalnych liberalno-lewicowej inżynierii społecznej. Premier Justin Trudeau zajmuje się głównie przemianami ideologicznymi, zgodnymi z „teorią gender”, a także masowym zasiedlaniem swojego kraju imigrantami.

Na podstawie: cbc.ca, nationalpost.com.

Zobacz również:

Kanada: Dotacje tylko dla pewnych ideologicznie