„Wasze sny są afrykańskie, nasze są europejskie” – z tym hasłem grupa stu tożsamościowców z Lyonu udała się do pobliskiej miejscowości Vaugneray, w której każdego roku odbywa się promujący multirasowość festiwal muzyczny „Melting-Potage”.Tożsamościowcy z ruchu Rebeyne! wchodzącego w skład Bloku Tożsamościowego (fr. Bloc Identiare), wyposażeni w okolicznościowy transparent oraz regionalne flagi zgromadzili się nieopodal miejsca rozstawionego festiwalu, aby uświadomić lokalnych mieszkańców o zgubnych skutkach multikulturalizmu. Protestujący wyrażali również swój sprzeciw wobec finansowania multirasowej imprezy przez władze regionu.

Organizatorzy protestu w dwóch przemówieniach wyśmiali postulaty, pod którymi każdego roku w Vaugneray odbywa się „Melting-Potage”, zwracając uwagę na niską frekwencję przybyłych na niego osób. Jak mówią tożsamościowcy z Rebeyne!, w małych miejscowościach kolo Lyonu ludność pozostaje głucha na propagandę „dobrodziejstw multikulturalizmu” i jednocześnie w coraz większym stopniu docenia znaczenie lokalnej (m.in. regionalnej) tożsamości.