Polskie urzędy w ubiegłym roku wydały blisko 328,8 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, czyli o prawie 40 procent więcej niż rok wcześniej, a dodatkowo pięciokrotnie więcej niż w 2015 roku. Liczba wydanych pozwoleń w stosunku do zeszłego roku wzrosła dodatkowo właściwie w całym kraju, zaś odwrotny trend widoczny jest jedynie w województwie śląskim.

Najnowsze dane na ten temat podał Główny Urząd Statystyczny, który poinformował o wydaniu blisko 328,8 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców tylko w poprzednim roku. Oznacza to, że liczba przyznanych im dokumentów wzrosła w porównaniu do 2017 r. o blisko 40 proc., natomiast w porównaniu do 2015 r. i początku rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z blisko pięciokrotnym wzrostem.

Jedynie w województwie śląskim odnotowano spadek liczby wydawanych pozwoleń, ponieważ ich liczba zmniejszyła się dokładnie o 5,3 proc. Wciąż najwięcej imigrantów napływa na terytorium województwa mazowieckiego, na które przypadło blisko 24,2 proc. wszystkich przyznanych im przez polskie urzędy dokumentów. 11,1 proc. ogólnej liczby pozytywnych decyzji wydały natomiast Powiatowe Urzędy Pracy w województwie wielkopolskim.

Ogółem w ubiegłym roku. zezwolenia na pracę w naszym kraju wydano obywatelom 125 państw oraz dwóm bezpaństwowcom, zaś najczęściej były one oczywiście przyznawane obywatelom Ukrainy, którzy otrzymali blisko 70 proc. wszystkich przyznanych dokumentów. Na drugim miejscu uplasowali się z kolei Białorusini, na trzecim Nepalczycy.

Na podstawie: interia.pl.