tuskInstytut badania opinii Homo Homini przeprowadził na życzenie „Rzeczpospolitej” ankietę dotyczącą premiera Donalda Tuska. Z ankiety wynika, iż 55% respondentów życzyłoby sobie ustąpienia tego człowieka ze stanowiska, które piastuje,  39% uważa z kolei, że powinien na nim pozostać.

W ankiecie zbadano również korelacje pomiędzy stosunkiem do premiera a sympatiami politycznymi danej jednostki. Okazało się, że największymi przeciwnikami pozostaniu premiera na stanowisku są zwolennicy PiS, z których 87% zadeklarowało negatywny stosunek do premiera, co nie stanowi szczególnego zaskoczenia, jednak zastanowić może fakt, że wyborcy PSL – będącego w końcu koalicjantem PO – w sprawowaniu władzy byli niewiele gorsi, bo 84% z nich życzyłoby sobie odejścia Prezesa Rady Ministrów. Podobnie ma się sytuacja z Ruchem Palikota, gdzie 81% badanych chciałoby zmiany premiera.

Natomiast wśród wyborców PO, premier cieszy się 90% poparciem. Tyle osób zadeklarowało, że nie chciałoby jego rezygnacji ze stanowiska, pozostałe 10% podziela pogląd większości elektoratu PiS w tej materii. Sporym poparciem Tusk cieszy się również w SLD – ponad połowa badanych, czyli 57% zadeklarowało, iż powinien pozostać na stanowisku.

Tusk okazał się również najlepszy w pytaniu „który z polityków PO zdradzających ambicje przywódcze byłby najlepszym premierem”. 31% ankietowanych wskazało właśnie jego, kolejny był Grzegorz Schetyna z 23%, a ostatni Jarosław Gowin, za którym opowiedziało się 20% badanych.

Tak sprawa ma się w skali makro, gdy przyjrzymy się odpowiedziom przez pryzmat podziału na poszczególne elektoraty to sytuacja dla Tuska nie wygląda już tak dobrze. Zdecydowanym poparciem cieszy się tylko wśród zwolenników Platformy, gdzie 78% uznało go za najlepszą osobę na swoje stanowisko, wyprzedzając Schetynę (14%) i Gowina (5%).

Schetyna, natomiast cieszy się spora popularnością wśród wyborców PSL (52%), Ruchu Palikota (52%) i SLD (38%). Gowin postrzegany jest pozytywnie przez elektorat PiS, gdyż ponad 54% respondentów wolałaby właśnie jego widzieć na stanowisku premiera, mając do wyboru wyżej wymienioną trójkę.

Sondaż został przeprowadzony 5 lipca przez Homo Homini na reprezentatywnej grupie 1100 osób, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI).

na podstawie: rp.pl