Blocco StudentescoW środę 9 lipca w instytucie Claudi De Medici, w mieście Bolzano  odbyła się wspólna konferencja działaczy Blocco Studentesco oraz stowarzyszenia LAV (Liga Antywiwisekcyjna). Konferencja zgromadziła około setki osób, studentów i nauczycieli związanych z BS oraz LAV. Przemówieniem otworzył ją aktywista BS Riccardo Simoni, który przedstawił zgromadzonym działalność Blocco Studentesco odnośnie praw zwierząt. Po nim głos zabrała Julia Lugaresi reprezentująca LAV, która pochwaliła działalność młodych nacjonalistów w tej kwestii, wymieniła m.in. zbieranie przez nich podpisów pod petycją dotyczącą poprawy warunków hodowli zwierząt w Bolzano, ale także konferencje wsparcia dla pozarządowej organizacji Animals Asia dotyczącej ochrony azjatyckich niedźwiedzi brunatnych. Lugaresi odniosła się również do problemu bezpańskich psów i traktowania zwierząt przez ludzi. Mówiąc o tym nie oszczędziła słuchaczom drastycznych historii ludzkiego okrucieństwa wobec zwierząt. Przedstawiciele Blocco Studentesco podziękowali LAV za ich niestrudzoną pracę na rzecz czworonogów i możliwość pomocy im w ich staraniach.